Friday, January 6, 2006
 

 

GESLAAGDE FUSIES & OVERNAMES?

 

"Navius wil de meest creatieve corporate finance specialist in de Benelux zijn."

— Werner Koninckx

 

Verhoog uw succesratio voor fusies & overnames

Uit veelvuldige research blijkt dat meer dan de helft van de aangegane fusies en overnames mislukken.

Merkwaardig is dat het percentage mislukkingen al meer dan dertig jaar erg hoog ligt. In een opiniebijdrage geven Werner Koninckx en Albert Dijkstra hun visie op de redenen waarom zoveel

transacties niet de doelstellingen realiseren die initieel werden vooropgesteld. Zij geven ook aan dat een

duidelijke strategie, focus en discipline er voor zorgen dat de kansen op succes significant stijgen. Er zijn voldoende bedrijven die erin slagen om systematisch succesvol te zijn in het domein van fusies en overnames. U kan het volledige artikel lezen door te klikken op deze link.

 

Recent werk van Navius

De voorbije maanden werkte Navius aan een scala van interessante projecten. Onderstaand een bloemlezing van een aantal van deze projecten:

  • Management School - strategie. Navius assisteerde de raad van bestuur en het beleidscomité van Universiteit Antwerpen Management School (UAMS) bij het opstellen van een strategisch plan. UAMS wenst, naast het aanbieden van een stevige back bone aan receptieve programma’s, haar toegevoegde waarde voor deelnemers en bedrijven te versterken via specifieke programma’s. UAMS wenst ook te internationaliseren. Begin 2005 verwierf UAMS de prestigieuze AACSB-accreditatie.
  • Voeding – overnames. Navius adviseerde een voedingsbedrijf bij de evaluatie van een aantal mogelijke overnames in Spanje en Frankrijk. Grondige analyses toonden aan dat de mogelijke synergieën substantieel kleiner waren dan initieel verwacht. Daarop werd beslist om niet verder te gaan met de overnamegesprekken.
  • ICT – overnames. Navius adviseerde een snelgroeiend hostingbedrijf dat zich richt op de bovenkant van de zakelijke markt, bij de selectie en executie van een tweetal overnames van branchegenoten. Daarnaast was Navius medeverantwoordelijk voor het onderbouwen en aantrekken van de benodigde acquisitiefinanciering. De overnames passen in de ‘buy and build’ strategie zoals door de aandeelhouders is geformuleerd.
  • HRM – corporate finance. Navius assisteerde een gespecialiseerd HRM bureau bij het uitwerken en onderbouwen van de business case voor een nieuw concept gericht op de security sector. Navius assisteerde de opdrachtgever bij de onderbouwing van de strategische keuzes als ook bij de evaluatie van de haalbaarheid en levensvatbaarheid. Het concept is inmiddels met succes geïntroduceerd, de eerste grote launching customers hebben reeds getekend.

Navius voor fusies, overnames en strategie

Navius Corporate Finance & Strategy adviseert ondernemeningen en aandeelhouders met betrekking tot fusies & overnames en strategiebepaling. Navius heeft 15 medewerkers en wenst zich te profileren door een combinatie van diepgang, overzicht, onderhandelingsvaardigheden en creativiteit. Voor meer details over de werkwijze, de achtergrond en het track record van Navius verwijzen wij naar de website www.navius.be of www.navius.nl.

Nederland:
Navius Corporate Finance & Strategy BV
Goudvinklaan 26
2496 PL The Hague
Tel: + 31 (0)15 - 364 09 71
Fax: + 31 (0)15 - 364 09 81
E-mail: info@navius.nl

België
Navius Corporate Finance & Strategy NV
Brusselsesteenweg 125
1860 Meise
Telefoon: +32 (0)2 270 52 62
Fax: +32 (0)2 270 52 63
E-mail: info@navius.be

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door Navius Corporate Finance & Strategy. U ontvangt haar omdat u hiervoor bent ingeschreven. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dat kenbaar maken door een emailtje te sturen aan nieuws@navius.nl.
niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of gedistribueerd zonder de schriftelijke toestemming van Navius.