Friday, November 17, 2006
  

 

 

"Onbeslistheid aan de top leidt eerder vroeg dan laat tot een mindere performantie van het bedrijf."
— Werner Koninckx

Vele problemen in bedrijven vinden hun oorzaak in (belangen)tegenstellingen tussen aandeelhoudersgroepen en/of management. Het is cruciaal om die tegenstellingen grondig te managen. Onbeslistheid aan de top leidt eerder vroeg dan laat tot een mindere performantie van het bedrijf en geeft in een snel evoluerende, globaliserende wereld vrij spel aan de concurrentie. In het werk van Navius komt dit type van problemen relatief vaak voor. Een gezonde dosis inzicht en creativiteit kan vaak veel oplossen. Soms zijn de tegenstellingen te diep of te persoonlijk en leidt uiteindelijk enkel de juridische weg naar een oplossing. In recent werk werden we opnieuw geconfronteerd met een dergelijke situatie.

RECENT WERK VAN NAVIUS

De voorbije maanden had Navius het voorrecht om aan een breed scala interessante projecten te werken op het gebied van fusies & overnames en strategie. Onderstaand een bloemlezing van voorbeelden van deze projecten:

  • Verzekeringen - strategie. Navius assisteerde het management team van één van de internationale topmakelaars bij het definiëren van de strategische krachtlijnen voor de komende 5 jaar. Het strategisch plan wordt in diverse werkgroepen verfijnd en zal leiden tot een sterkere marktpositie en rendabiliteit.
  • Energie – herschikking aandeelhouders. Navius assisteerde het management team van een internationale dienstverlener in de energiesector, waarvan de werking volledig geblokkeerd was omwille van conflicten tussen aandeelhouders, bij het verwerven van de volledige controle in het bedrijf. Navius definieerde het plan van aanpak en trok de juiste advocaat aan. Uiteindelijk besliste de Belgische rechter om alle aandelen toe te wijzen aan het management team. Navius voerde ook de waarderingsgesprekken met de waarderingsexpert aangesteld door de rechtbank.
  • ICT – Management Buy Out. Voor een werving- en selectiebureau in de ICT sector realiseerde Navius een gefaseerde Management Buy Out (MBO). Navius was betrokken bij het opstellen en uitwerken van een strategisch plan en de vertaalslag naar een financieel operationeel plan ter onderbouwing van de beoogde transactie. Navius voerde de gesprekken met financiers en coördineerde de onderhandelingen tot aan closing.
  • Pharma – Leveraged Buy Out. Navius assisteerde de aandeelhouders van een snelgroeiende, internationaal opererende dienstverlener in de Pharmasector in de evaluatie van een overnamebieding. De onderneming heeft kantoren in Nederland en de USA en was benaderd door een gevestigde VC die onlangs een Amerikaanse branchegenoot had overgenomen, maar nog geen positie in de snelgroeiende EU markt heeft. Navius heeft een herwaardering uitgevoerd, de aandeelhouders geadviseerd bij het overwegen van de strategische alternatieven en geassisteerd bij de onderhandelingen. Uiteindelijk hebben de aandeelhouders op grond van deze inzichten besloten om het bod niet te accepteren. Navius is nu gevraagd om de aandeelhouders te assisteren bij het definiëren van de groeistrategie voor de komende 3 jaar.

PETER WARSON NIEUWE PARTNER BIJ NAVIUS

Peter Warson is benoemd als nieuwe partner bij Navius. Peter deed uitgebreide ervaring in marketing en sales op bij Unilever waar hij voor de merken Lipton, Calvé en Iglo-Ola werkte. Hij startte vervolgens zijn eigen bedrijf in voedingsdistributie waar hij nog steeds bestuurder is. Peter behaalde de diploma’s van burgerlijk ingenieur en licentiaat bedrijfseconomie aan de K.U.Leuven. Met de benoeming van Peter Warson versterkt Navius haar know-how in de sectoren consumentengoederen, voeding en retail.

NAVIUS VOOR FUSIES, OVERNAMES EN STRATEGIE

Navius Corporate Finance & Strategy adviseert ondernemeningen en aandeelhouders met betrekking tot fusies & overnames en strategiebepaling. Navius heeft 16 medewerkers en wenst zich te profileren door een combinatie van diepgang, ondernemerschap, onderhandelingsvaardigheden en creativiteit.

Voor meer details over de werkwijze, de achtergrond en het track record van Navius verwijzen wij naar de website www.navius.be of www.navius.nl.


Nederland
Navius Corporate Finance & Strategy BV
Goudvinklaan 26
2496 PL The Hague
Tel: + 31 (0)15 - 364 09 71
Fax: + 31 (0)15 - 364 09 81
E-mail: info@navius.nl

België
Navius Corporate Finance & Strategy NV
Brusselsesteenweg 125
1860 Meise
Telefoon: +32 (0)2 270 52 62
Fax: +32 (0)2 270 52 63
E-mail: info@navius.be

OVER DEZE NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door Navius Corporate Finance & Strategy. Indien u zich voor deze nieuwsbrief wilt afmelden, kunt u een mail sturen naar info@navius.nl of info@navius.be.

   

Nederland:
Navius Corporate Finance & Strategy BV
Goudvinklaan 26
2496 PL The Hague
Tel: + 31 (0)15 - 364 09 71
Fax: + 31 (0)15 - 364 09 81
E-mail: info@navius.nl

België
Navius Corporate Finance & Strategy NV
Brusselsesteenweg 125
1860 Meise
Telefoon: +32 (0)2 270 52 62
Fax: +32 (0)2 270 52 63
E-mail: info@navius.be

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door Navius Corporate Finance & Strategy. U ontvangt haar omdat u hiervoor bent ingeschreven. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dat kenbaar maken door een emailtje te sturen aan nieuws@navius.nl.
niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of gedistribueerd zonder de schriftelijke toestemming van Navius.