Friday, February 16, 2007
 

 

STRATEGISCHE ALLIANTIES VERSNELLEN GROEI

>“Sterke strategische allianties kunnen leiden tot lagere investeringskosten en een versnelde marktintroductie.”
— Werner Koninckx

In strategische discussies wordt vaak te eng gedacht door enkel naar autonome groei en/of volledige overnames te kijken. In de snel evoluerende, geglobaliseerde wereld van vandaag vormen strategische allianties een belangrijk bijkomend middel om de groei en de rendabiliteit van bedrijven sterk te laten stijgen. Allianties tussen complementaire spelers kunnen voor alle partijen tot belangrijke doorbraken leiden.

De voordelen van goed draaiende allianties liggen voor de hand: de investeringskost is lager, de complementariteit van de spelers kan tot een sterker aanbod voor de klanten leiden en de snelheid van uitrollen gaat exponentieel hoger op een moment dat de arbeidsmarkt voor toptalent schaars is. Met de huidige communicatiemiddelen is een structureel overleg tussen de partners bovendien makkelijk en tijdsefficiënt te organiseren.

RECENT WERK VAN NAVIUS

De voorbije maanden had Navius het voorrecht om aan een breed scala interessante projecten te werken op het gebied van fusies & overnames en strategie. Hieronder vindt u een bloemlezing van deze projecten:

Voeding - strategie. Voor een voedingsbedrijf, Europees marktleider in haar sector, maar geconfronteerd met een krimpende markt, werd in nauwe samenwerking met de Raad van Commissarissen een nieuw strategisch plan opgesteld. Dit plan bevat onder andere een aangepaste prijszettingsstrategie, een aangepast merkbeleid, verbeterde methoden van marktmonitoring en meer gefocuste kanaalstrategieën.

Hernieuwbare energie – strategische allianties. Navius assisteert het management team van een technologiebedrijf in hernieuwbare energie bij het voorbereiden en negotiëren van een programma van strategische allianties. De bedoeling is om de beschikbare know-how van het bedrijf sneller in de markt te krijgen door allianties aan te gaan met spelers met een sterk sales apparaat in grote markten. Het proces verloopt stap voor stap, maar in totaal wordt er gemikt op een twintigtal allianties.

Retail – management buy out. Voor één van de meest gekende outdoor specialisten van Nederland heeft Navius de afgelopen maanden een management buy out (MBO) gerealiseerd. Het bedrijf is een van de grootste spelers in de outdoor markt met een groot consumentenbereik. Navius heeft de transactie begeleid en gestructureerd namens de verkopende aandeelhouder waarbij verschillende mogelijkheden en constructies zijn onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid. Naast het voeren en begeleiden van alle onderhandelingen heeft Navius in samenwerking met het management de benodigde overnamefinanciering helpen aantrekken.

Distributie – acquisitie. Navius assisteerde het topmanagement van een internationaal handels- en distributiehuis bij de voorbereidingen en overname van een branchegenoot gespecialiseerd in de aan- en verkoop van luxe consumentenproducten. De acquisitie zal volledig worden geïntegreerd met de bestaande activiteiten van de onderneming in de betreffende marktsegmenten. De samenwerking is voor beide partijen strategisch interessant, de verkopende aandeelhouders blijven derhalve volledig betrokken bij de onderneming.

Navius heeft de voorbije jaren meer dan 50 allianties mee gestalte gegeven. Steeds weerkerende aandachtspunten zijn: het managen van de verwachtingen tussen de partners, het nauwkeurig definiëren van de complementariteit, het opstellen van de business case en tussentijdse milestones en het (financieel) regelen van de interacties tussen de partners en het “alliantievehikel” (b.v. een joint venture).

Nederland:
Navius Corporate Finance & Strategy BV
Goudvinklaan 26
2496 PL The Hague
Tel: + 31 (0)15 - 364 09 71
Fax: + 31 (0)15 - 364 09 81
E-mail: info@navius.nl

België
Navius Corporate Finance & Strategy NV
Brusselsesteenweg 125
1860 Meise
Telefoon: +32 (0)2 270 52 62
Fax: +32 (0)2 270 52 63
E-mail: info@navius.be

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door Navius Corporate Finance & Strategy. U ontvangt haar omdat u hiervoor bent ingeschreven. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dat kenbaar maken door een emailtje te sturen aan nieuws@navius.nl.
niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of gedistribueerd zonder de schriftelijke toestemming van Navius.