Wednesday, May 16, 2007
 

 

FUSIE- EN OVERNAMEMARKT OP HOOGSTE PEIL OOIT

“Navius had eind april voor 1.3 miljard Euro
transacties in portefeuille.”

— Theo van Stuijvenberg

De fusie- en overnamemarkt zit op zijn hoogste niveau ooit. Hier zijn meerdere redenen voor. Bedrijven realiseren mooie winsten, de groei van de wereldeconomie lag de voorbije jaren zelfs hoger dan in de gouden jaren zestig en er is een massa geld beschikbaar dat wacht op een aantrekkelijke investering. De combinatie van deze factoren leidt tot een volume van transacties en waarderingsniveaus die ongekend zijn. Dagelijks worden mega transacties aangekondigd. Ook Navius kent een dealvolume dat hoger is dan op enig ander tijdstip in de geschiedenis van ons bedrijf. Eind april had Navius voor 1,3 miljard Euro transacties in portefeuille.

In de huidige markt worden vele bedrijven geconfronteerd met existentiële vragen. Wat moet onze strategie zijn in de huidige markt? Bedrijven overnemen kan nog steeds een aantrekkelijke strategie zijn op voorwaarde dat deals met veel gezond en nuchter verstand worden bekeken. Indien de fundamentals van mogelijke overnames verkeerd zitten is het beter om weg te lopen en af te zien van de transactie.

Onafhankelijk denken op basis van eigen visies en inzichten kan daarbij - zoals steeds – het verschil maken.

RECENT WERK VAN NAVIUS

De voorbije maanden had Navius het voorrecht om aan een breed scala interessante projecten te werken op het gebied van fusies & overnames en strategie. Hieronder vindt u een bloemlezing van deze projecten:

  • Energiesector – waardebepaling. Navius assisteerde de aandeelhouders van een internationaal engineeringbureau actief in de olie, gaswinning en petrochemie bij het definiëren van een exitstrategie. Naast het uitwerken van een aantal scenario’s heeft Navius een gedetailleerde waardebepaling voor de verschillende bedrijfsonderdelen uitgewerkt. Mede op basis van de waardebepaling en de uitkomsten van een door Navius uit te voeren ‘vendor due diligence’ zal de gekozen exitstrategie in gang worden gezet.
  • Financiële sector - acquisitie. Voor een bedrijf actief in de financiële sector bekeek Navius de mogelijkheid van een grote overname om marktaandeel te winnen en schaalvoordelen te creëren.
  • Evenementen sector – strategische allianties. Navius assisteerde het management team en de raad van bestuur van een groot evenementenbedrijf in de keuze van strategische partners. Navius hielp bij het opstellen van de criteria om de keuze te objectiveren, bij de financiële screening van de mogelijke partners en bij de negotiaties van de contracten.
  • HRM sector – strategische allianties. Voor een zeer succesvol en snelgroeiend gespecialiseerd uitzendbureau evalueerde Navius de mogelijkheden voor samenwerking of overname van een tweetal afzonderlijke diensterleners die de bestaande activiteiten van de opdrachtgever mogelijk zouden kunnen verdiepen en verbreden.

UW REACTIES STELLEN WIJ OP PRIJS

Indien u wenst te reageren op deze nieuwsbrief, kunt u mailen naar theo.van.stuijvenberg@navius.nl.

NAVIUS VOOR FUSIES, OVERNAMES EN STRATEGIE
Navius Corporate Finance & Strategy adviseert ondernemingen en aandeelhouders met betrekking tot fusies & overnames en strategiebepaling. Navius heeft 16 medewerkers en wenst zich te profileren door een combinatie van diepgang, ondernemerschap, onderhandelingsvaardigheden en creativiteit.

Voor meer details over de werkwijze, de achtergrond en het track record van Navius verwijzen we naar de website www.navius.nl of www.navius.be.

Nederland:
Navius Corporate Finance & Strategy BV
Goudvinklaan 26
2496 PL The Hague
Tel: + 31 (0)15 - 364 09 71
Fax: + 31 (0)15 - 364 09 81
E-mail: info@navius.nl

België
Navius Corporate Finance & Strategy NV
Brusselsesteenweg 125
1860 Meise
Telefoon: +32 (0)2 270 52 62
Fax: +32 (0)2 270 52 63
E-mail: info@navius.be

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door Navius Corporate Finance & Strategy. U ontvangt haar omdat u hiervoor bent ingeschreven. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dat kenbaar maken door een emailtje te sturen aan nieuws@navius.nl.
niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of gedistribueerd zonder de schriftelijke toestemming van Navius.