Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down


CASES FUSIES EN OVERNAMES

Hieronder volgen enkele voorbeelden van fusie- en overnametrajecten waarin de partners van Navius een leidende rol hebben gespeeld:

• Voor een Nederlands mediabedrijf assisteerde Navius bij de verfijning van de strategie en werd een evaluatiekader opgezet om strategische partners te screenen. Navius assisteerde de aandeelhouders bij de gesprekken om het bedrijf te verkopen en coördineerde alle aspecten van het verkoopsproces tot aan het afronden van de gesprekken met de koper, een internationaal beursgenoteerd mediabedrijf.

• Voor een Belgisch productiebedrijf van transportmateriaal met meerdere internationale productie units versterkte Navius de inzichten van het management in de reële valuedrivers van het bedrijf. Deze inzichten zorgden voor een ommezwaai in de prioriteiten van het bedrijf. Later hielp Navius bij het structureren van een Management Buy Out. Navius coördineerde het opstellen van een financieel plan in al zijn aspecten en assisteerde het management in de onderhandelingen met de financiers van de MBO.

• Voor een Nederlandse logistieke dienstverlener met vestigingen wereldwijd zijn in het kader van een integrale groei- en acquisitiestrategie diverse bedrijven overgenomen. De partner van Navius was verantwoordelijk was voor de coördinatie van alle onderhandelingsprocessen met de verkopers, het begeleiden van de due diligence onderzoeken en de contractonderhandelingen tot en met closing. Daarnaast zijn een aantal creatieve earnout constructies bedacht en geďmplementeerd.

• Voor een Nederlands reclamebureau assisteerde Navius de aandeelhouders bij de verkoop van het bedrijf aan een internationale, beursgenoteerde groep in de communicatiesector. Alle aspecten van het verkoopsproces werden door Navius begeleid: het opstellen van een informatiememorandum, het opstellen van een long list en short list, managementpresentaties, het begeleiden van de due diligence en het begeleiden van de contractonderhandelingen tot aan closing. Navius ontwierp het incentive schema om tot optimale resultaten tijdens de earnout te komen.

• Voor een Nederlands productiebedrijf van transportmiddelen is Navius betrokken geweest bij het voorbereiden van de outsourcing van de assemblage activiteiten en de aansluiting bij een buitenlandse strategische partner. Gedurende het proces was Navius nauw betrokken bij alle financiële aspecten van de reorganisatie en verantwoordelijk voor de coördinatie van alle onderhandelingen met externe financiers en strategische partijen.