Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down


CASES RESEARCH

• Voor diverse verzekeraars die hun performance ten opzichte van hun concurrentie op continue basis wilden monitoren heeft AnnaLise SVP een product ontwikkeld. Het product bestaat uit 2 modules (leven en schade) waarin elk 25 verzekeraars onderling met elkaar worden vergeleken op een twintigtal criteria gedurende een ‘roll over’ van vijf jaar. De output bestaat uit tientallen inzichtelijke diagrammen. Elk diagram is voorzien van observaties, analyses en verklaringen van opmerkelijke groei dan wel krimp ten opzichte van de markt. Dit product is zodanig opgezet dat bepaalde verzekeraars benadrukt, toegevoegd of weggelaten kunnen worden.

• Voor een pensioenfonds heeft AnnaLise SVP uitgezocht of haar administratie efficiënt werd uitgevoerd. Op basis van een tiental vergelijkbare fondsen heeft AnnaLise SVP de administratiekosten vergeleken met het aantal actieve deelnemers, inactieve deelnemers en uitkeringsgerechtigden. Dit is afgezet tegen een ontwikkelde benchmark van de branche. Zo had het pensioenfonds een meetinstrument in handen om de efficiency van haar performance te bepalen.

• Voor een van de grootste Food producenten heeft AnnaLise SVP in samenwerking met Navius een realistisch business plan opgesteld. Het bedrijf werd geconfronteerd met een afnemende vraag in combinatie met een dalende verkoopprijs. Deze spagaat resulteerde in een negatief resultaat en een sterk verslechterde solvabiliteit. Op basis van een wereldwijde markt- en concurrentie analyse en een aantal ‘Best Practices’ in Amerika kon een nieuwe marketingstrategie worden gedefinieerd.

• Voor een van de grootste farmaceutische bedrijven van de wereld heeft AnnaLise SVP een analyse gemaakt van de Sales Strategie van twee Nederlandse concurrenten. Door middel van deskresearch en interviews is de verkoopafdeling en de verkoopstrategie inzichtelijk gemaakt. Verder heeft AnnaLise SVP de ‘Product Launch’ van verschillende medicijnen achterhaald en een studie uitgevoerd naar de USP’s en de verwachte penetratiegraad van deze medicijnen. Op basis hiervan was de klant in staat een concurrerende productstrategie te definiëren voor haar productportfolio.

• Voor een Telecombedrijf heeft AnnaLise SVP ter ondersteuning van de nieuwe marketingstrategie een analyse gemaakt van de verkoopstrategie van concurrerende Telecomwinkels. Tevens is aan de hand van het Verkoop Vloer Oppervlak, FTE’s en omzet de effectiviteit van de verschillende verkoopketens inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan was het Telecombedrijf in staat een concurrerende strategie te formuleren voor haar ‘points of sales’ voor particulieren.

• Voor een bierfabrikant heeft AnnaLise SVP onderzoek gedaan naar de toename van buitenhuisconsumptie. De fabrikant wilde meer inzicht hebben in het gedrag van de consument in dit Out-of-Home kanaal. AnnaLise SVP heeft het aantal outlets, de ‘liquid food’ markt, de merkenstrategie en de diverse consumenten trends (profielen) overzichtelijk in kaart gebracht. Aan de hand van deze analyse was de klant in staat om de juiste product/markt combinaties te formuleren.