Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down


CASES STRATEGIE

Hieronder volgen enkele voorbeelden van strategietrajecten waarin de partners van Navius een leidende rol hebben gespeeld:

• Voor een Deense multinational in de telecommunicatiesector, heeft Navius het business plan opgesteld voor de ontwikkeling van een horizontale portal. De betrokkenheid van Navius leidde tot de goedkeuring van het project door de Raad van Bestuur, en de onmiddellijke alignering van de toegewezen budgetten met de aanbevelingen van het business plan.

• Voor een nieuwe venture van een Scandinavische speelgoedmultinational heeft Navius geholpen bij het inschatten van het internationale marktpotentieel en het opstellen van een business plan voor een nieuw concept. De betrokkenheid van Navius leidde tot de goedkeuring van het project en de uitbouw van de organisatie volgens de aanbevelingen van het plan.

• Voor een Belgisch telecommunicatiebedrijf heeft Navius geholpen bij de strategische diagnose van de sterkten en zwakten van een dienstenbedrijf dat behoorde tot de portefeuille van het bedrijf, en vervolgens bij het opstellen van het business plan. Het bedrijf is in een moeilijke markt in staat gebleken om de belangrijkste criteria van het business plan steeds te halen of te overtreffen.

• Voor een waterbedrijf met de juridische structuur van intercommunale, coördineerde Navius het uitwerken van een nieuw strategisch plan op vraag van de raad van bestuur van het bedrijf. Dit plan voorzag in ingrijpende wijzigingen op strategisch vlak (prijspolitiek, schaalvergroting, ontwikkeling nieuwe activiteiten) en op operationeel vlak (HR-politiek, financiële rapportering). Het plan werd goedgekeurd door de raad van bestuur en de aandeelhouders van het bedrijf en is in volle implementatie.

• Voor een in moeilijkheden geraakte fabrikant van verpakkingsmaterialen zijn namens de aandeelhouders van de onderneming verschillende strategische opties in kaart gebracht en in detail uitgewerkt. Op basis van de aanbevelingen is besloten is tot splitsing van de bedrijfsactiviteiten en verkoop van één van de bedrijfsactiviteiten aan een branchegenoot.